Recursos Humans

Business partners handshaking in office before meeting

Reptes és una empresa especialitzada en la gestió dels recursos humans. Actualment, la gestió del personal és clau per al creixement i la consolidació de les empreses.

A Catalunya, el teixit productiu es caracteritza per una tipologia d’empreses petites i mitjanes en la que el tipus de lideratge, l’organització de l’equip de treball, l’afrontament del relleu generacional i la selecció de personal esdevenen claus. Demaneu pressupost sense compromís.

RELLEU GENERACIONAL : PLANIFICACIÓ
SELECCIÓ DE PERSONAL : PROCESSOS
MOTIVACIÓ I TALENT : GESTIÓ
LIDERATGE : TIPUS
GESTIÓ D'EQUIPS : COACHING
X